Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Oenoartis, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dvs. în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Oenoartis este denumirea comercială al Euro Total Care S.R.L. , persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în str. Erou Iancu Nicolae nr. 82B, Et. 3, Ap. 14 , Oras Voluntari, Ilfov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/893/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO18521389 (în continuare “Oenoartis” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dvs., precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Oenoartis cu protecția datelor prin intermediul formularului de contact sau prin poștă sau curier la adresa str. Erou Iancu Nicolae nr. 82B, Et. 3, Ap. 14 , Oras Voluntari, Ilfov – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului Oenoartis cu protecția datelor.

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dvs., astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 1. Când vă creați un cont Oenoartis, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
 2. În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma Oenoartis aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, adrese de livrare;
 3. Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon

 Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

Scopul Prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. In scopul prestarii serviciilor Oenoartis în beneficiul dvs.
  Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

  • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Oenoartis;
  • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
  • Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
  • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
  • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
  • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Oenoartis
 2. În vederea indeplinirii obligațiilor legale
  Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Oenoartis și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 3. În scopul urmăririi intereselor legitime
  Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

  • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Oenoartis față de atacuri cibernetice:
  • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
  • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

 

Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dvs. pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 1. contractul de furnizare sau prestări servicii la care dvs. sunteți parte sau cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;
 2. îndeplinirea unei obligatii legale;
 3. interesul legitim al Societății pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Oenoartis.

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Oenoartis. Puteți să ne solicitați oricând stergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi MobilPay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Care sunt Drepturile dvs. privind protecția datelor personale

Începănd cu data de 25 Mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datelor lor cu caracter personal.

Regăsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o înțelegere mai bună a conținutului juridic al acestora:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora în relația  dvs. cu Oenoartis;
 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea Oenoartis, fără întărzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personale inexacte care vă privesc;
 3. Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele Oenoartis,  în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat a
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita Oenoartis transmiterea datelor persoanle furnizate de dvs. într-un format structurat utilizat în mod curent; transmirea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;
 6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment , din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția în care există dispoziții legale contrare;
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dvs. de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă.
 8. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

 

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului Oenoartis. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

 

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună.

 • Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Oenoartis cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin intermediul formularului de contact sau email: contact@oenoartis.ro

– prin poștă sau curier la adresa: str. Erou Iancu Nicolae nr. 82B, Et. 3, Ap. 14 , Oras Voluntari, Ilfov – cu mențiunea în atenția Responsabilului Oenoartis cu protecția datelor.

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de Euro Total Care S.R.L cu sediul în str. Erou Iancu Nicolae nr. 82B, Et. 3, Ap. 14 , Oras Voluntari, Ilfov cu scopul de informa utilizatorul despre plasare, utilizarea şi administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul oenoartis.ro. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

Politica cookie

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe echipamentul utilizatorului).

De ce sunt importante cookie-urile pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile oenoartis.ro pentru a oferi servicii utilizatorilor.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.


De ce se utilizează cookie?

Cookie pot fi folosite în diferite scopuri.

În primul rând, pot fi necesare cookie pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără cookie, poate fi dificil ca site-ul web să reţină că te-ai conectat sau ce produse ai adăugat în coşul de cumpărături. Acestea sunt denumite cookie obligatorii.

Cookie-urile pot fi folosite pentru a analiza cum este folosit un site web, pentru a contoriza numărul de vizitatori şi pentru a afla cum poate fi îmbunătăţit site-ul web. Nu asociem statisticile de utilizare a site-ului web şi alte rapoarte cu persoane individuale. Aceste cookie sunt denumite cookie analitice.

În al treilea rând, se folosesc cookie pentru reţele de socializare pentru a permite integrarea reţelelor de socializare pe site-ul web şi a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui imediat o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.

Un al patrulea motiv important pentru care se folosesc cookie este pentru a permite publicitatea online, care poate fi personalizată pentru a afişa reclame mai relevante şi mai interesante pentru tine, atât pe site-urile web, cât şi în afara acestora. Acest lucru se realizeaza prin cookie de publicitate (direcţionate).

 

Cum foloseste site-ul nostru cookie-urile?

oenoartis.ro utilizează următoarele tipuri de cookie:

 • Cookie prin care utilizatorul a fost de accord și a vizualizat cu “Termeni și conditiile” oenoartis.ro.
 • Cookie de la mailchimp – aceste cooki-uri sunt utilizate pentru a crește performanța si funcționalitățile site-ului.
 • Cookie de autentificare – când vă înregistraţi ori vă autentificaţi pe acest website, se generează un cookie care ne anunţă dacă sunteţi înregistrat sau nu. Server-ul nostru utilizează aceste cookie-uri pentru a identifica contul cu care sunteţi înregistrat şi dacă aveţi permisiunile necesare pentru un anumit serviciu ori pentru accesul la anumite secţiuni ale website-ului.

Cum poţi gestiona sau dezactiva cookie din browser

Te rugăm să ţii cont că, în prezent, oenoartis.ro nu recurge la o soluţie tehnică care să ne permită să răspundem la semnalele browserului tău de a „Nu monitoriza”. Poţi să îţi gestionezi oricând setările pentru cookie din setările browserului. Dacă dezactivezi toate cookie-urile (noastre) din setările browserului, este posibil ca anumite secţiuni sau funcţii ale site-ului noastru web să nu funcţioneze, deoarece browserul ne poate împiedica să setăm cookie necesare pentru funcţionarea site-ului. Prin urmare, îţi recomandăm să nu să dezactivezi toate cookie-urile din browserul web.

În lista de mai jos poţi găsi mai multe informaţii despre cum să dezactivezi cookie sau cum să gestionezi setările cookie-urilor pentru principalele browsere utilizate:


Produse noi

Toate produsele noi

Oferte speciale

Toate promoțiile